Handla inte från en generalist

Share Button
Brajeshwar / Foter

Som ansvarig för Göteborgs-Postens lojalitets-/CRM-program så sitter jag ofta i sammanhang där köp och förändringar av system kommer upp på agendan. Under året som gått har min tidigare övertygelse nästan vuxit till religion: handla aldrig system av en generalist när världen är full av specialister.

Det finns många leverantörer som verkligen gapar efter mycket i dag. Man säger sig kunna allt och kan man det inte så är det bara en tidsfråga innan de har lösningen på plats. Problemet är att den typen av organisation sällan eller aldrig är bäst på någonting. I stället blir man halvbra lite för sent och tar ändå lika mycket betalt.

På andra sidan står specialisterna, och de blir bara fler och fler, och spottar ut den ena nyskapande produkten efter den andra. Ofta dessutom i open source-projekt som gör att andra specialister kan ta vid och utveckla grunden till något ännu bättre och starkare. Det kan handla om allt från appar och sociala nätverk till kundkommunikations- och CRM-lösningar.

Generalisterna…

  • … tittar på vad som finns på marknaden och mimikerar det de kan förstå.
  • … låter utvecklingen av och supporten för andra lösningar lida när de spenderar tid på att fortbilda sig så att de klarar av att kopiera förlagan.
  • … är färdiga med att utveckla den marknadsotestade karbonkopian 1.0 samtidigt som Specialisterna lanserar version 3.0.
  • … tappar de utvecklare som lärt sig mest till Specialisterna när de ledsnat på flaskhalsar och bristande internt fokus.
  • … har bra förståelse för hur marknaden som helhet utvecklas, men inte i detaljfrågor eller vilka drivers som ligger bakom.

Specialisterna…

  • … tittar på vad som finns på marknaden och har kunskapen att göra det bättre.
  • … lägger alla sina tekniska resurser på att supporta och konstant utveckla deras existerande lösning.
  • … har ständig detaljuppsikt över hur deras del av marknaden utvecklas för att kunna svara mot konkurrensen, och förstår drivkrafterna bakom förändringarna.
  • … är attraktiva för de skarpaste hjärnorna, som vill bli bäst på sitt område och/eller skaffa sig en bra referens inför den fortsatta karriären.

Grovt generaliserat så klart, men det är min upplevelse. Har du en annan bild, så säg gärna emot – eller fyll på listorna!

Befinner du dig på en hårt konkurrensutsatt marknad med behov av att ständigt möta nya utmaningar och erbjuda dina kunder allt större relevans gör du bäst i att satsa på de specialister som själva har samma inställning, i stället för att simma i bakvattnet med de som är där du var i går eller i värsta fall fortfarande är. Det är precis som i privatlivet – om du har problem med knäna och behöver skaffa bra skor att springa i så åker du knappast till ICA Maxi.

(Som personer är däremot generalister mumma att ha i en organisation, för på framför allt en IT-avdelning behövs de som kan se helheterna, hur olika system ska kunna spela med varandra och så vidare.)