Så segmenterar näringslivet ungdomar

Share Button

Göteborgs-Posten har precis som många andra i medievärlden en liten brist på ungdomar i kundstocken. En fråga som vi ständigt angriper från många olika vinklar, i allt från vad som skrivs till hur vi marknadsför oss. Även i andra sammanhang har jag haft förmånen att arbeta med hur man ska nå unga, och jag tycker mig skönja något av gemensam nämnare i hur vi inom näringslivet gärna ser på denna åldersgruppering.

Segmentering är vi i allmänhet rätt bra på och tar hänsyn till allt från grundläggande socioekonomiska faktorer till intressen/beteenden. Nedan har jag gjort en gravt förenklad visualisering av hur vi oftast pratar om segment. Den vertikala axeln visar ålder, den horisontella valfri övrig variabel. Boxen och cirklarna representerar olika segment. Men modellen har en brist, få se om ni upptäcker den?

Varför pratar vi så generellt om ”hur vi ska nå ungdomar” när den främsta och kanske enda generalisering vi kan göra är att de är mer uppkopplade än vi och därigenom allt sedan de föddes har haft möjlighet att enkelt nörda in sig så mycket de bara vill på sina individuella intressen och passioner?