Vi behöver fler läsare och färre banaliteter, Gustafsdotter och Wilöf

Share Button
CHAINED!!!
VinothChandar / Foter / CC BY

De senaste dagarna har representanter för branschorganisationerna stuckit ut hakan och argumenterat för att medier skulle börja ta betalt för länkning. Jag sällar mig till den skara som förundrat skakar på huvudet och undrar vad som händer? Uttalandena är enbart banala.

Det började med att (relativt) nyetablerade Utgivarna genom VD:n Jeanette Gustafsdotter i Journalisten provocerade medienördarna genom kalla länkar ofog, och fortsatte i Resumé med att Svenska Journalistförbundets upphovsrättsexpert Olle Wilöf uttalade sig om att ”länkningar kan bli en alternativ inkomstkälla och konkurrera med särtryck”. Så sent som i dag förtydligade även Gustafsdotter sitt resonemang ytterligare.

De båda möttes av en massiv protestkör från många håll. ”Jag tycker att det tyder desperation och på mediebranschens sista dödsryckningar”, sade Mikael Zackrisson i Resumé. Deeped Strandh skrev om att skjuta sig själv i foten, Fredrik Strömberg menade att ”experter gör sig dumma genom att tro att alla andra är dumma”.

Ovanstående tyckare har täckt in det ganska bra på många sätt, jag tänkte ta det från mitt perspektiv som anställd på en av de större tidningar som definitivt skulle beröras i hög grad om ett sånt påhitt genomdrevs.

Ett orättfärdigat självförtroende

Till en början så är det viktigt att förstå branschläget just nu. Som Deeped är inne på så har mediebranschen efter många år av osäkerhet vaknat upp ordentligt och för att möta de vikande intäkterna vill man visa på handlingskraft – inget konstigt med det. Problemet är att kraften ofta bottnar i att tro förbyts till orättfärdigat självförtroende. Just nu springer exempelvis många på branschträffar och skapar ett mantra som kan kokas ner till att ”alla ska bygga betalväggar, så det måste vara rätt”. Detta har blivit närapå en allmängiltig sanning trots att det finns väldigt få exempel på väggar som betalar sig. Och bland de som finns existerar så kortsiktiga case att ingen besinnad affärsutvecklare skulle använda dem som underlag.  Men av någon anledning tycks det inte spela nån roll att  insikten om kundens vilja att betala kommer från självuppfyllande peppsnackssessioner under branschforum och inte från kunskap om den egna marknaden.

Så, att den här nyfunna handlingskraften också letar sig till organisationer som Utgivarna och SJF är inte konstigt. Det som blir konstigt är att här finns trots allt ännu mindre konkret kunskap om marknaden, och såna här förslag blir därför lätt ännu mer verklighetsfrånvända. Varför är då tankarna fel?

Var är våra nya läsare?

Illuminate
demandaj / Foter / CC BY-NC-SA

För att tänka inifrån och ut så är tidningsbranschens problem just nu inte så mycket att vi tappar läsare – i alla fall inte på GP. Det största överhängande problemet är att vi inte lyckas sälja in oss till så många nya konsumenter och framför allt då unga. Det är därför konsumentintäkterna viker. Av vad vi kan se på den ökande trafiken digitalt så är det inte heller så många i nätgenerationen (födda 1977 och framåt) som befinner sig där, de går hellre tillkällor som Aftonbladet eller läser det de stöter på i sociala medier och sökmotorer.

Det finns självklart många anledningar till att det blivit så, men i grund och botten handlar det om en spiral  där många börjat tillgodogöra sig nyheter på annat sätt än genom tidningen och när denna inte ligger hemma på alla frukostbord längre så upptäcker inte barnen våra nyheter på samma sätt som tidigare. Varumärkeskännedomen om och förtroendet för exempelvis GP är fortsatt högt, men antalet personer som har en direkt relation till våra nyheter har minskat.

Med tanke på utvecklingen finns två saker vi behöver titta på, om det är givet att vi behöver behålla ungefär samma kostymer som i dag för att kunna producera journalistik av den kvalitet vi önskar:

 1. Tjäna mer pengar på våra nuvarande kunder genom ex högre priser eller nya produkter och tjänster.
 2. Hitta andra sätt att attrahera nya läsare.

Jag tänkte fokusera på den andra punkten, som är direkt kopplad till Gustafsdotter och Wilöfs argument. Och den är viktig av en enkel anledning: den första punkten kan hålla oss vid liv på kort sikt, men för att överleva långsiktigt behöver vi hitta nya läsare. Och som anställda i nyhetersbranschen är det vår förbannade plikt att försöka säkra den långsiktiga överlevnaden – såvida vi tror på den arbetsgivare som föder oss och den organiserade journalistikens betydelse för ett demokratiskt samhälle.

Kan annonsering funka?

För att hitta nya läsare så behöver vi så klart synas där de är. Som vid all lansering så finns en portfölj med möjliga engagemangsvägar, där annonsering traditionellt sett är något vi trott väldigt mycket på. Problemet med just annonseringär att vi inte direkt kan annonsera i vår egen tidning för att nå nya läsare, det säger liksom sig självt. Vi har inte heller längre en marknadsbudget som tillåter dyrbara, kontinuerliga varumärkeskampanjer i exempelvis teve. Den kostym vi bär upp kontra intäkterna är just nu helt enkelt för stor för den typen av lanseringar. Frågan är också om en sådan skulle vara den mest effektiva i sammanhanget?

I had a 'pimp my mb' session tonight. Still missing some great startups, @memoto, @tictail, @bloglovin, @readmill, @mojang, @omnicloud + more
mirjoran / Foter / CC BY

Så vad gör vi? Vi vet att många av de läsare vi söker är aktiva digitalt, och att vi där har enkla ingångsprodukter att visa upp för dem. Vi vet också var de befinner sig – enligt en rapport från Nielsen (2011) spenderas 23 % av den totala tiden online i sociala medier, 4 % i sök och 3 % på nyheter. Naturligtvis måste vi börja nyttja detta på alla sätt vi överhuvudtaget kan. Vi måste röra oss på samma arenor där start-ups likt exempelvis Memoto och TripBird befinner sig. Men vi kan inte bara titta på vad andra gör, utan sätta in naturen av vår kärnprodukt i det större sammahanget. Vi vi vill exempelvis gärna, men kan inte, jämföra oss rakt av med repetitiv konsumtion av musik som på Spotify – en nyhet läser man (oftast) bara en gång och den kan inte stå på  i bakgrunden när du tränar. Således behöver vi kunna abstrahera kunskap från nya företeelser och omvandla dem till egna modeller.

Det är här vi blir rådvilla. Vi är knappt vana att jaga nya läsare överhuvudtaget, och nu ska vi dessutom ge oss in på en helt ny arena där annonsering inte är bästa sättet att nå kunder på? Där det inte finns några givna svar på hur man gör för att nå fram och ta betalt? Vid sidan om evenemang är vägarna för att nå ut helt nya för oss. Det handlar om att skapa buzz i sociala medier, sökmotoroptimering, att bygga förtroende på nytt med content marketing och så vidare. Ta de här begreppen med dig och bege dig till din lokala tidning, så kommer du snabbt att märka att kompetensen inom områdena inte är så stor relativt i branscher som e-handel och nya medier.

Trafik och läsning förtjänas – i andras kanaler

Så kommer då Gustafsdotter och Wilöf från vänsterflanken med inspel som i grund och botten skulle kunna döda stora delar av våra möjligheter att nå nya unga läsare. För vad vi ser är att vi i allt högre grad inte ingår i någon form av sekventiell nyhetskonsumtion som utgår från oss själva, utan är en del i det oförutsägbara nyhetsekosystemet där många besök direkt förtjänas av det dagsaktuella materialets kvalitet genom spridning i tredje parts-kanaler. Det är en värld där läsarna bedömer om innehållet är intressant nog att läsa redan innan de besöker gp.se, som till exempel i fallet med det virala fenomenet Sebbe. Och det här är alltså inte en avlägsen framtidsvision, eller ett undantagsfall som med Sebbe – utan Göteborgs-Postens analytiker ser redan i dag att 15-20 % av vår trafik kommer från Google, ca 15 % från Facebook och att 30 % av de totala besöken till gp.se går direkt till artikelsidorna via hemsidan på gp.se. Enkel matte really, 15+15 = 30. Noterbart är att ca 70 % av trafiken alltså börjar på sajtens första sida, men av dessa fortsätter bara hälften vidare till en artikel. Om vi sätter som mål att journalistiken också ska engagera, så är kvaliteten på besöken från sökmotorer och sociala medier med andra ord väldigt hög – av de som läser artiklar på gp.se kommer 50 % från främst Google och Facebook.

Det är den kunskapen vi måste omsätta i vårt fortsätta arbete. Vi måste synas i andras kanaler för att hitta och förtjäna uppmärksamheten från våra nya läsare. Genom spridningen av Sebbe nådde vi många yngre flickor och kvinnor, personer som plötsligt upptäckte kvaliteten i vår journalistik och gång efter annan till sina vänner uttalade sig om hur berättelsen berörde dem. Om det händer en, två, tre… tio gånger genom sökmotorer, rekommendationer i sociala medier etc så kanske de börjar intressera sig för GP på ett nytt sätt. Kanske blir de regelbundna besökare hos oss, där vi genom smart affärsutveckling som kommer från ökad kunskap om läsares konsumtionsbeteenden kan tjäna nya pengar? Kanske är det så enkelt att de rent av köper eGP? För att nå dit krävs någon form av generositet från vår sida, inte förhastat revirtänk som bygger murar.

Facebook
west.m / Foter / CC BY

Att alienera sig från de som vill och kan länka och driva trafik till oss hade varit helt galet. Och jag hoppas att Gustafsdotter och Willöf inser att deras förslag i realiteten skulle sträcka sig bra mycket längre än bara Google. Hur skulle vi ställa oss till att våra egna läsare länkar till oss i sociala medier, ofta genom att gå långt utöver citaträtten – ska vi ta betalt av Facebook, Google+ och Pinterest för det?

Men det är oerhört tufft att tänka alla dessa tankar – för det innebär inte bara att vi måste förändra hur vi marknadsför oss, utan också att vi även behöver vara starkt självkritiska när det gäller vårt innehålls relevans för nya målgrupper – samtidigt som vi ska göra allt för att behålla de läsare vi redan har. Det i sin tur innebär till exempel att vi behöver fortsätta söka helt nya kompetenser för att leverera, och att de svenska mediernas företagsledningar allt mer och oftare måste ta upp en något som inte är det roligaste – diskussioner med facken om arbetsbrist i de fall där tjänster blir obsoleta  och där individens kunskapsnivå inte möjliggör omplacering. Det känns inte som att våra fackförbund kommer att leda en sådan utveckling. Och det är trots allt människor det handlar om – det är och ska aldrig vara lätt att börja tänka i banor där de drabbas negativt. Men vi måste inse när vårt beteende kommer från försvarsmekanismer snarare än strävan att utveckla organisationen och affären för att säkra dess överlevnad.

När är länkdiskussionen relevant?

Där diskussionen överhuvudtaget kan föras är, precis som Strömberg noterar, just mot aggregatorerna som samlar stora mängder nyheter i ett flöde – där det kan ledas i argumentation att de tar från den kortsiktiga affären; att läsaren tycker att snuttarna på Google News räcker och stannar där. Men min helt personliga övertygelse är att Googles citat på 20-25 ord inte hotar affären. Om det är så att det räcker för konsumenten att läsa dessa 25 ord så behöver vi börja fundera över vad vi verkligen producerar för journalistik? Till en början – hur skriver vi ingresserna om de inte väcker mer intresse än så? Kanske är det dags att läsa Newspaper Association of Americas rapport från 2009 om att unga läsare vill ha ”a seductive pitch for each story in as simple and visually enticing a manner as possible”. Handen på hjärtat, hur mycket energi har vi verkligen lagt ned på att ta till oss information som denna och göra nåt av den framför att oja oss över att det var bättre förr?

Visst, Google tjänar definitivt pengar på det vi producerar. Men att de gör det har också gett upphov till att de kunnat plöja ner miljarder i innovationer som leder medieutvecklingen framåt och direkt eller indirekt skapar affärsmöjligheter för oss, utöver vad deras sökmotor och AdSense faktiskt redan gett oss.

I stället för att bara titta efter den enkla utvägen, såsom Gustafsdotter och Wilöf gör, så låt oss vidga diskussionen ytterligare. Kan medierna själva gemensamt skapa alternativ till Flipboard och Google News, och därigenom både driva ökad trafik till lokala sajter och bygga nya affärer genom annonseringar? Kan vi uppa erbjudandet i Google News gemensamt med jätten från Mountain View – dvs, erbjuda mer innehåll hos dem mot del av intäkterna? De har ju trots allt genom YouTube redan tjänat slantar åt oss genom annonsförsäljning på vårt material. Och kanske ska detta inbegripa en bredare diskussion med Google, för att hitta nya intäktströmmar genom exempelvis Google Wallet och Project Glass? Notera att jag inte menar att Google är heligt på nåt sätt, bara att vi måste se till helheten i stället för att argumentera på mikronivå. Vi kan också göra vårt allra bästa för att nyttja sökmotorer och sociala medier som trafikdrivare för att sedan öka intäkterna genom annonsering och porösa betalväggar?

Jag säger inte att nåt av alternativen jag kommer med är bättre än något annat än mina och andras. Med undantag för att ta betalt för länkningar. Jag hävdar bara att det är dags att börja föra diskussionerna på den här nivån i stället för banaliteterna som vi kunnat läsa i Journalisten och Resumé de senaste dagarna.

Vi behöver återigen och sluta vara så oerhört kategoriska som vi lätt blir när vi snubblar in på för oss nya områden. För att vi ska komma dithän vore det fantastiskt bra om våra branschorganisationer satt vid rodret och hjälpte oss med det i stället för att simma i bakvattnet och försöka dra ned oss.

De bryter regler och lagar på Facebook

Share Button
Lady Justice
Scott* / Foter.com / CC BY-NC-SA

Det muttras ganska ofta om företag som bryter mot Facebooks regler i sina kampanjer, men faktum är att det är mycket värre än så – många bryter även mot Lotterilagen och riskerar därmed både böter och fängelse. Samtidigt lyckas dessa tävlingar ofta och eftersom få bestraffas avskräcks ingen.

[Läs uppföljningen om Lotteriinspektionens reaktion på de listade tävlingarna på Ajour, samt deras tankar om Lotterilagen i framtiden här på Avskalad.]

Oavsett hur många spaltmeter som avhandlats om detta i bloggar (ex Malin Johansson, David Nilsson på Ajour, Deeped Strandh och Helen Alfvegren) och andra sammanhang har alltså inte mycket förändrats de senaste åren. Dags att ta det ett steg längre och även titta på vilka som bryter mot dessa regler och lagar.

Till en början, vad är det som gäller? Bankar in några av de gamla sanningarna som många inklusive ovanstående bloggare på olika sätt försökt att nå fram med.

Lotterilagen

Sveriges Radio berättade häromdagen att en förändring kan vara på väg när det gäller just lotterier, där Lotteriinspektionens chefsjurist Johan Röhr pratar om en harmonisering med resterande Europa. Men till det blir aktuellt så är det inom nedanstående råmärken vi måste röra oss.

Vad är ett lotteri? Kort sammanfattat en aktivitet där slumpen i någon form bestämmer vinnaren. Lotteriinspektionen definierar en tävling (som inte kräver tillstånd) som: ”Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (t.ex. skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor)”.

De flesta lotterier kräver att man söker om tillstånd, med några undantag som exempelvis att högsta vinsten understiger ett visst belopp (fn ca 7 400 kr för ideell förening och 740 kr för övriga).

Och här kommer det viktigaste: ”En privatperson eller ett företag får i princip aldrig anordna ett lotteri, då det för tillstånd krävs att det är fråga om en svensk juridisk person, som är en ideell förening och som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet.

Extremt få svenska företag kan i dag hävda att de är allmännyttiga.

Läs mer om Lotterilagen.

Facebook page guidelines

När det gäller Facebooks regler är även de väldigt restriktiva.

De enda Facebook-funktioner som kan användas vid en kampanj som en tävling är att gilla en sida, checka in på en plats eller ansluta till en applikation. Funktioner som inte får användas inkluderar bland annat gillningar av inlägg, delningar, kommentarer eller att ladda upp media som bilder på tidslinjen.

Men här kommer det som även många med koll missar – en organisation kan visserligen sätta som villkor att en person ska ha gillat sidan för att delta, men man får inte använda Facebooks funktioner som tävlingsregister och välja vinnare därifrån: ”Du får inte använda Facebook-funktioner i samband med registrering eller deltagande i kampanjen. Det är inte tillåtet att automatiskt registrera eller anmäla någon till en kampanj när den personen till exempel gillar en sida eller checkar in på en plats.

I grund och botten är det väldigt enkelt: själva tävlingen måste genomföras separat från Facebook i exempelvis en app som är kopplad till din Facebook-sida. Visst kostar det en slant, men använder du exempelvis Shortstack så pratar vi hundralappar för enstaka aktiviteter. Det är inte svårt att hålla sig till reglerna och utfallet blir dessutom av mycket högre kvalitet när du samtidigt har möjlighet att samla in kontaktuppgifter till deltagarna.

Vad kan hända?

Summan av allt detta? Om en organisation arrangerar en tävling där du ska gilla sidan och dela eller kommentera något så är det mot Facebooks regler. Om de dessutom gör ett slumpmässigt urval av vinnare från de som deltagit är det att betraktas som ett lotteri, vilket den absolut merparten av svenska företag inte får arrangera. Arrangören riskerar därmed att bestraffas genom att…:

 • … Facebook helt plockar bort kampanjen och sidan.
 • … ansvariga döms i svensk domstol till böter eller upp till 6 månaders fängelse, alternativt upp till 2 års fängelse om brottet anses grovt.

Hur mycket Facebook kommer göra åt det här framledes är tveksamt, den här typen av tävlingar ger trots allt Facebook ytterligare attraktionskraft både för organisationer och privatpersoner. Hittills har de knappt agerat alls för att stävja fenomenet. Frågan är dock för större aktörer som hunnit samla på sig ett antal följare på Facebook: är det värt risken? Och även om Lotteriinspektionen flaggar för att lagarna kan komma att lättas upp lite, så får man alltså tills vidare passa sig.

– Det är ju ganska vanligt att, om man som det heter ”likear” någon eller någonting på Facebook, så kan man vara med i en utlottning av en produkt eller någonting sådant. I strikt mening så är det ett lotteri som anordnas av någon och man är med och kan vinna. Och det räcker för att lagen ska vara tillämplig, säger Johan Röhr till Sveriges Radio.

Vilka är syndarna?

Så, vilka bryter då mot regler och/eller lagar i sina Facebook-tävlingar? Här kommer ett urval av kampanjer som är aktuella just nu eller avslutats senast i oktober 2012. Bland aktörerna finns många små, men också flera större, nationella företag.

[Listan uppdaterad med nya exempel: 2013-01-31 17:43]

Rader markerade med ”NY” har tillkommit sedan blogginläggets ursprungliga publicering 6 januari.

   1. Abris Sjö & Snö: Gilla och dela, vinn goggles.
   2. Allt om Bostad: Gilla och kommentera, vinn köksprylar.
   3. Allt om linser: Gilla, vinn kontaktlinser.
   4. Ankarsrum Assistent: Gilla och dela, vinn matberedare. NY
   5. Antikvit: Gilla och dela, vinn prydnad. BORTTAGEN
   6. Baci of Sweden: Gilla, vinn spetsklänning.
   7. Betongföreningen / Betong.se: Gilla, vinn betongprylar.
   8. Blickfång.se: Gilla och skriv kommentar, vinn statyett. NY
   9. Blickfång.se: Gilla och skriv kommentar, vinn klocka. NY
   10. Blickfång.se: Gilla och skriv kommentar, vinn prydnad. NY
   11. Blickfång.se: Gilla och skriv kommentar, vinn väska. NY
   12. Blickfång.se: Gilla och skriv kommentar, vinn ljuslyktor. NY
   13. Blickfång.se: Gilla och dela, vinn mobilväska. NY
   14. Blickfång.se: Gilla och skriv kommentar, vinn statyett. NY
   15. Blommigt & Prickigts bageri/konditori: Gilla och dela, vinn presentkort. NY
   16. Blomsterhörnan: Gilla och dela, vinn tulpanbukett. NY
   17. Bodelssons by the sea: Gilla och dela, vinn övernattning. BORTTAGEN
   18. Boliden Jakt & Trofé: Gilla och dela, vinn gevärskolvNY
   19. Brabåt: Gilla och dela, vinn GPS. NY
   20. Bud to Rose by Diddi: Gilla och dela, vinn armband. NY
   21. Bygg-Lars AB: Gilla och dela, vinn renovering. NY
   22. Båths Fritids AB: Gilla, vinn torrdräkt.
   23. CandleStore: Gilla och sälj, vinn iPad 3.
   24. Celsius Sverige: Gilla och tagga, vinn ett flak sportdryck.
   25. CHI AB: Gilla, vinn skrivare.
   26. Choice i Fristad: Gilla och dela, vinn jacka.
   27. Crazylady.se: Gilla, dela och kommentera, vinn kängor. NY
   28. Electrolux Home (Karlstad): Gilla, vinn köksmaskin.
   29. Eliassons båtvarv & fritid ab: Gilla och dela, vinn spårsändare. NY
   30. Eliassons båtvarv & fritid ab: Gilla och dela, vinn jacka. NY
   31. Eliassons båtvarv & fritid ab: Gilla och dela, vinn väska och nyckelring. NY
   32. Eliassons båtvarv & fritid ab: Gilla och dela, vinn rengöringsmedel. NY
   33. Eliassons båtvarv & fritid ab: Gilla och dela, vinn tröja. NY
   34. Eliassons båtvarv & fritid ab: Gilla och dela, vinn fleecefilt. NY
   35. Eliassons båtvarv & fritid ab: Gilla och dela, vinn tröja. NY (… + 17 tävlingar till!)
   36. Etage Shopping – Överby: Gilla och dela, vinn rosor. NY
   37. Fastighetsägarna Mittnord: Skriv inlägg, vinn bostadshyran.
   38. Fiorucci Göteborg: Gilla och dela, vinn primeboots.
   39. First Hotel Billingehus: Gilla och dela, vinn biljetter till dansfestival.
   40. Fiskaffären: Gilla och dela, vinn skaldjursfat. NY
   41. Freebee: Dela, vinn läsplatta. NY
   42. Författare Ann Fernholm: Gilla, vinn bok.
   43. HappyCandy: Gilla och dela, vinn godis. NY
   44. Harjus: Gilla och dela, vinn smycke. NY
   45. Hotell Diplomat: Gilla och dela, vinn hotellvistelse.
   46. House of Shirts och Rocksverige: Gilla och dela, vinn bl.a. autografer och t-shirt.
   47. HR Group Nordic: Gilla, delta och dela, vinn konsertbiljetter.
   48. Hårkällaren: Gilla, vinn schampoo.
   49. Ica Handelsboden, Tärnsjö: Gilla och dela, vinn delikatesser. NY
   50. Ica Nära Per-Erics Livs: Gilla och dela, vinn kaffemaskin.
   51. Ica Skeppet: Gilla, vinn lunchkort. NY
   52. Ica Spara Supermarket: Gilla, kommentera och dela, vinn fotbollsspel.
   53. Ica Supermarket Sundbyberg: Gilla och delta, vinn presentkort.
   54. Infininety: Ladda upp bild, flest gilla vinner jumpsuit.
   55. In Orbit: Gilla, kommentara och dela, vinn presentkort.
   56. Insanity Sweden: Dela, vinn festivalbiljetter. NY
   57. Iob-butiken: Gilla, dela och kommentera, vinn miniryggsäck.
   58. Isaw Sverige: Gilla och dela, vinn kamera.
   59. Items by Johanna: Gilla, vinn armband. NY
   60. JFR: Gilla, dela och kommentera, vinn presentkort. NY
   61. Ka of Sweden: Gilla och dela, vinn blus. NY
   62. Kiviks Buss: Gilla, vinn kryssning.
   63. Koko-Nat: Gilla och dela, vinn kokosnötolja. NY
   64. Kondomtorget: Kommentera, vinn kondomer.
   65. Kroppsvården Fräsch & Fin: Gilla och dela, vinn halsband. NY
   66. La Vinoteca Rueda: Gilla och kommentera, vinn middag.
   67. Living and Room: Gilla och dela, vinn halsband. NY
   68. Living and Room: Gilla och dela, vinn tomte. NY
   69. Living and Room: Gilla och dela, vinn kökshanddukar. NY
   70. Ljungskilebuss: Gilla, dela och kommentera, vinn evenemangsbiljetter. NY
   71. Lysegården Sand & Trä AB: Gilla, delta och dela, vinn krossmaterial.
   72. Länghemskök AB: Gilla, vinn vinkyl. NY
   73. ME Design: Kommentera och dela, vinn halsband. NY
   74. Min Lilla Oliv: Gilla, delta och bjud in, vinn smycken.
   75. Mormor Magdas Därproducerade Glass: Kommentera, vinn glass.
   76. NK Details Göteborg: Gilla och dela, vinn klocka.
   77. Nordic Stars of Beauty: Gilla, vinn airbrushset.
   78. Nutrilett: Kommentera, vinn shakes.
   79. Nyeport: Gilla och dela, vinn biobiljetter.
   80. Percykel: Gilla och dela, vinn skor. NY
   81. Petronellas Boutique: Gilla och kommentera, vinn väska. NY
   82. Pioneer DJ Sweden: Kommentera, vinn Pioneer-produkter. NY
   83. Poker Magazine: Gilla, vinn landskampsbiljetter. NY
   84. Polytuft of Sweden AB: Gilla och dela, vinn matta. NY
   85. PreBALANS: Gilla och dela, vinn kurs. BORTTAGEN
   86. Protiva Säkerhetsteknik AB: Gilla och dela, vinn brandsläckare. NY
   87. Provrummet.se: Tagga, gilla och dela, vinn klänning.
   88. Quicksy: Gilla och dela, vinn glasögon.
   89. Rakaka: Gilla, vinn nyckel till StarCraft II – Heart of the Swarm.
   90. Rasta Group: Gilla och dela (vinster oklara, regelbunden utlottning).
   91. Renée Voltaire: Gilla och dela, vinn mat. NY
   92. Restylane Göteborg: Få flest att gilla, vinn behandling.
   93. RoyalDesign.se: Gilla och dela, vinn julklapp. NY
   94. RoyalDesign.se: Dela, vinn designprodukter. NY
   95. Sittomys.nu: Gilla, dela och kommentera, vinn bäddsoffa. NY
   96. South East: Gilla och dela, vinn bäddset. NY
   97. Stall Rustorp: Gilla och dela, vinn bok.
   98. Stiftelsen Expo: Gilla, vinn fika med Mona Sahlin. NY
   99. Stiftelsen Expo: Gilla, vinn öl med Robert Aschberg. NY
   100. Studenttidningen Vertex: Gilla, vinn biobiljetter.
   101. Svensk Fastighetsförmedling Uddevalla: Gilla, dela och kommentera, vinn presentkort. NY
   102. Svensk-snus.se: Gilla, vinn iPhone-skal.
   103. Svenskt spel: Gilla, vinn biobiljetter.
   104. Sveriges MotorCyklister: Gilla, dela och kommentera, vinn CD.
   105. Söndrums Träningscenter: Gilla, dela och kommentera, vinn årskort.
   106. Talkingclothes.se: Gilla, vinn ”asiatiskt mode”.
   107. Tant Gräddelin,gjutformar: Gilla och dela, vinn ljus. NY
   108. Tegelberga Golf: Gilla och dela, vinn presentkort.
   109. Tekompaniet: Gilla och dela, vinn tepaket.
   110. Teknikfyndet Shopping Online: Gilla, vinn läsplatta. NY
   111. Tävlingen.se och Iphonelagning.se: Gilla, gilla, gilla och dela, vinn lotter. NY
   112. Tidningen Frida: Gilla och dela, vinn Rihannas album och nagellack.
   113. Uppercut.se: Gilla, dela och kommentera, vinn underkläder. NY
   114. Xbeauty.se: Gilla och tagga, vinn överraskning. NY
   115. Öhmans möbler i Södertälje: Gilla och dela, vinn säng. NY

I de fall det handlar om nationella aktörer så är det ofta på lokal nivå felen begås, antagligen med ansvariga som inte dagligdags arbetar med tävlingar i exempelvis sociala medier och därför av naturliga skäl inte har koll på regelverken. Inte desto mindre är det bekymmersamt att hitta varumärken som Electrolux, Fastighetsägarna, NK, Ica och Frida i en sån här lista från 2012 och 2013.

Varför har jag gjort det här?

Jag vill konkret påvisa hur utspritt det är för att komma åt problemet. Till en början för att jag personligen ledsnat på att mitt Facebook-flöde översköljs av kommersiella budskap som i många fall inte följer regler och lagar. För det andra finns det en tendens att rasa mot Facebooks kommersiella förändringar, men innan vi användare (inkl professionella sådana med marknadsföringsbudgetar) rasar kanske vi ska se till att sopa rent framför egen dörr?

Och slutligen – det finns anledningar till att det behövs fler på marknaden som både kan och förstår reglerna i sociala medier och har någon form av erfarenhet av verksamhet utanför dessa plattformar. Att kunna Facebook guidelines hjälper liksom inte om man inte känner till lagstiftningen som reglerar tävlingar och lotterier i stort. Eller, för att förtydliga det ytterligare: Att skaffa Facebook, Instagram och Pinterest är fortfarande inte detsamma som att vara expert, hur många bilder på familjen, mat och shoppingfynd du än lägger upp.

Tipstack till Mikaela Engström, Lena Leigert, Anna Mäki, Anna Johansson, Filip SvenssonFluff Abrahamsson, Anna-Carin Carnebro, Ing-Marie Abrahamsson, Stellan Löfving, Deeped Strandh, Peter Gibson, Martin BaggeDaniel Wångsten och Micke Kazarnowicz.