Behöver digitala nyheter genusanpassas?

Share Button
OMG! Jeremy says that if I don't get home in 13 minutes, he's going to watch the season finale of
Ed Yourdon / Foter.com / CC BY-NC-SA

Förflyttningen mellan skärmarna är det hetaste samtalsämnet inom mediesfären när mobilen nu är på väg att toppa datorn i webbstatistiken. Att medierna är på bollen är positivt, men mitt i hysterin får vi inte glömma bort de studier som visar att män i högre grad än kvinnor konsumerar nyheter digitalt – så även på mobilen.

Pew Research Center publicerade under andra halvan av 2012 två intressanta studier. Det började med 2012 News Consumption Survey i september och följdes upp med The Demographics of Mobile News i december. Båda studierna visade på några intressanta genusmönster, även om det som ofta annars med bra undersökningar om medievanor handlar om en amerikansk publik.

Drygt 40 % av män som har smartphones/läsplattor använder dem för att ta del av nyheter varje dag – för kvinnor är siffran tio procentenheter lägre. Skillnaden mellan könen är dessutom ännu större i åldern 18-49. I Women, Men, and News (2008) påvisades motsvarande differens för alla online-kanaler, medan traditionella källor då konsumerades lika mycket av båda könen. Det senare förstärktes i ovan nämnda News Consumption Survey, där kvinnor visade sig stå för 51 % av den totala nyhetskonsumtionen – främst tack vare att de i högre grad läser dagstidningar och magasin, tittar på tv-nyheter och lyssnar på NPR (National Public Radio).

Hur kan detta komma sig? Till en början tror jag att medierna inte gjort hemläxan. På samma sätt som att redaktionerna jobbat med att säkra genusfördelningen i rapporteringen behöver vi fundera på vem vi rapporterar för. Enligt en undersökning från Pew från 2008 tar män främst del av nyheter om sport, vetenskap, näringsliv och internationellt, medan kvinnor prioriterar väder, kriminalitet, kultur, nöje och lokalt. Tänk om traditionella mediehus vana att särskilja vad som finns i pappret och på webben är en del av problemet?

En studie från 2010 visade att Huffington Post var en av få större nyhetssajter som attraherade fler kvinnor än män – vad är deras hemlighet? Kanske gynnar det dem att de är mer visuella och har fler skribenter som aktivt tar ställning. Det vill säga, likväl som det är vad vi skriver om så kan det vara hur vi presenterar nyheterna som gör skillnad.

Oavsett om det är innehållet, ställningstagandet, tekniken, presentationen, att kvinnor föredrar att spendera mer tid i sociala medier eller något helt annat som är förklaringen till att studierna påvisar sådana genusskillnader, så behöver analysen göras även av medierna själva och omsättas till åtgärder av journalister, redaktörer, designers, marknadsförare och utvecklare. Varken medieaffären eller demokratin har råd med motsatsen.