Lotterilagen och framtiden

Share Button

Johan RöhrBlogginlägget om Facebook-tävlingar fick stort genomslag. Det väckte även reaktioner på Lotteriinspektionen, som hörde av sig på Twitter efter att inlägget även publicerats på Ajour. Chefsjuristen Johan Röhr svarar här på några frågor om hur myndigheten jobbar med frågan långsiktigt.

Företeelsen med lotterier i sociala medier är ett av många exempel som visar på hur den tekniska utvecklingen snabbt ger upphov till nya företeelser och beteenden som är svåra att bemöta. Globala företag som McDonald’s må ha funnits här länge, skillnaden nu är att internationella aktör får enormt stort genomslag i Sverige rent digitalt och samtidigt har lite eller ingen närvaro alls i Sverige rent organisatoriskt. Det skapar krockar mellan både kulturer och lagutrymmen, där exempelvis andra länders mer liberala lagstiftning kan ställas i bjärt kontrast till de som satts här medan det svenska samhället var hårt reglerat och relativt lättkontrollerat. Vikten av att myndigheterna hänger med i de här frågorna – och den här tiden – är stor.

– Det vi kan göra är att försöka skapa bra underlag för lagstiftaren att hantera inom ramen för en modern och väl fungerande lagstiftning. Inget är statiskt och lagstiftningen bör reflektera detta, berättar Johan Röhr.

En av de aktörer som redan har stort genomslag är Facebook, med nästan 5 miljoner svenska medlemmar, och de är inte ensamma om att ha räckvidder som för några år sedan hade setts som en overklig utopi. För myndigheterna kan det vara svårt att hantera detta, hur kommer man exempelvis åt ett företag som har fler medlemmar än hela Europa har invånare? Kan man överhuvudtaget reglera deras verksamhet?

– Det är föremål för en utredning där vi aktivt söker kunskap och relation med de sociala medie-aktörerna, säger Röhr och fortsätter.

– Lagen behöver som sagt anpassas till moderna förhållanden och spegla verkligheten. Vi medvetandegör regeringen om problemställningen och den handläggs av ansvarigt departement för vidare lagstiftningsprocess.

Genom sociala medier har det blivit vanligt att privatpersoner marknadsför företag och företeelser genom delningar. Enligt Lotterilagen § 38 är det förbjudet att i förvärvssyfte sprida lotterier utan tillstånd. Var går gränsen – hur ställer ni er till att många av de tävlingar/lotterier som togs upp i listan bygger på att tredje part marknadsför dem för att kunna vinna?

– Området delning måste utredas för att vi ska få en samlad bild. Det ingår i den inventering vi gör av området under 2013.

Som synes är mycket fortfarande oklart. Arbetet har påbörjats, men man har en lång väg att gå. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt för svensk lagstiftning att hänga med i utvecklingen, när det enda vi vet om framtiden är att förändringstakten ökar allt mer och kontinuerligt ger upphov till företeelser vi inte ens hade kunnat drömma om. Har samhällets strukturer som de ser ut just nu någon chans att hänga med?

På Ajour kan du läsa om vad som händer med den aktuella listan och liknande fall inom ramen för den nuvarande lagstiftningen.