Relevans i den mobila upplevelsen

Share Button

 

By: David Fisher

Jeff Jarvis skrev i augusti ett blogginlägg om hur mobilen inte är nästa stora grej, utan bara en väg dit; att mediehusen måste förstå att man inte säljer innehåll utan relationer.

”Vi inom nyheter och media borde /../ bygga en mobil strategi runt att göra lärdomar om människor och betjäna dem bättre som ett resultat av det – inte bara servera innehåll på mindre skärmar.”

I en undersökning jag refererade till i ett inlägg förra veckan, finns en intressant aspekt kopplat till vad Jarvis predikar: personer med högskoleexamen är mer benägna att konsumera nyheter på sina läsplattor och smarta telefoner än snittet, liksom att de i högre grad än andra får sina nyheter från mobila appar än webbar. Lägg därtill skillnaderna mellan könen. Det finns med andra ord tydliga mönster mellan om och hur olika segment tar till sig nyheter i olika plattformar.

Tänker nyhetsmedierna på faktorer som dessa när olika plattformar och kanaler prioriteras och utvecklas – utgår vi från vilka potentiella lösningar som passar bäst för olika typer av läsare? Nej, inte i så hög grad som vi borde – vilket förstås rör sig om resurser, men också att vi har extremt mycket erfarenhet av att skapa en generell tidning för alla målgrupper och har översatt det även till de digitala kanalerna – inklusive mobilen, trots dess intimitet. Vi måste sluta intala oss själva att vi måste skapa lösningar utifrån vad plattformarna kan leverera, samt att en specifik typ av upplevelse är den bästa för alla i alla fönster.

Det är dags att börja bygga relationer med våra läsare även bortom de sociala funktionerna genom att ta reda på vilka de är. Det är det enda sättet för oss att framöver kunna anpassa upplevelsen så att den känns precis så nära och relevant som mobiltelefonen kan vara. Det inkluderar att sluta stirra oss blinda på klick och skapa tjänster som gör att våra kunder motiveras att registrera sig för att nyttja dem.

När vi vet mer om de som konsumerar våra nyheter kan vi leverera upplevelser som passar dem bättre, men även sträva efter att få insikt om vilka kundsegment som inte besöker våra mobila destinationer så att vi kan bemöta den bristen genom att utveckla utbudet både i existerande och oprioriterade eller helt saknade kanaler. Märk väl, det här går långt bortom att personalisera nyhetsflödet – jag syftar på helheten i upplevelsen, från pixel till limpa. I båda dessa fall kommer undersökningar som Pew Research Centers in. Det handlar inte bara om insikten i att olika segment föredrar olika typer av upplevelser och plattformar, utan också om att undersöka vad som motiverar deras val. Först när vi vet det kan vi erbjuda en användarupplevelse och interaktionsdesign som är relevant för den mobila konsumenten. Det räcker inte med att kalkera av andra mediers hemläxa, vi måste göra vår egen.