Dags att innovera nyhetsmedierna

Share Button
Galen professor
nolnet / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Från och med nu är det verkligen dags att sätta pengarna där munnen är, som britterna säger. Steg ett blev officiellt i dag: att för World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) bygga en plattform som ska stärka hela den globala tidningsvärldens förmåga att innovera. Ingen munsbit direkt, men oerhört roligt och stimulerande.

[Läs pressreleasen från Resultatfabriken Consulting här.]

Under det senaste året har jag haft förmånen att delta i många diskussioner med bland annat Vincent Peyrègne (VD, WAN-IFRA), Anette Novak (Interaktiva Institutet), Gunnar Springfelt (fd Stampen), Alex Esser (Tunaspot), Niko Ruokosuo (Scoopshot) och Kerry Northrup (Western Kentucky University) om hur vi ska skapa en förflyttning där världens dagstidningar närmar sig framför allt start-ups och forskningsvärlden, men även mer etablerade leverantörer som både kan lösa kortsiktiga problem och skapa förutsättningarna för branschens långsiktiga överlevnad och framgång.

För situationen som den är nu är ohållbar. Det pekas finger till höger och vänster, och oftast med viss rätt. Visst hade Gabriel  Byström en poäng när han förra veckan röt till om ekonomers makt över branschen, men argument som dessa blir så oerhört enkelriktade. För om man verkligen skärskådar branschens utveckling så var det ju just publicisterna som la den skakiga grund vi nu står på. Det FANNS rikligt med likvida medel i branschen i slutet på 1900-talet. Men de investerades sällan eller aldrig i den innovation vi hade behövt på lång sikt, utan i att stärka strukturer som visade sig ohållbara. De pengarna använde man för att bygga de ineffektiva kostymer som är en av de anledningar till att branschen har så förtvivlat svårt att innovera och ta till sig nya kompetenser.

Nu måste vi ta krafttag och det nya projektet med WAN-IFRA är ett led i vad jag tillsammans med dem och Resultatfabriken Consulting kan göra. Vi ska till en början bygga en kontaktyta och mötesplats, som är digital i sitt nav men också sträcker sig till den fysiska världen genom exempelvis hackathons och start-up communities såväl som konferenser och inkubatorer. Men vi ska inte bara bygga en plattform, utan behöver även jobba med den struktur som måste förändras för att de här mötena ska få den effekt som behövs.

Mötesplatserna måste nämligen fyllas med relevanta människor som både har mandat och kunskap att skapa förändring. Med det syftar jag inte bara på de mediechefer som sedan länge har möjlighet att röra sig världen runt och nätverka med varandra. Nej, jag syftar på de personer som befinner sig i handlingarnas centrum – de som befinner sig på golvet och ska se till att sakerna händer i stället för att bara pratas om.

Det är nämligen inte pengapåsar som kan köpa upp start-ups vi behöver fler av, utan strukturer för att möjliggöra att entreprenörer, forskare och snabbfotade leverantörer konkret kan bidra och ge energi till branschens utveckling – vare sig de står på egna ben eller ägs av mediekoncerner. För att göra det måste de komma in på rätt nivå i organisationerna och mötas av människor som har kompetensen att förstå dem och deras idéer, hur de kan utveckla det enskilda nyhetsmediet eller branschen i stort, samt har den beställarkompetens som tyvärr är en bristvara bland nyhetsmedier.

Att komma dithän kommer kräva en kulturförändring på många platser, och det är den verkliga utmaning vi står inför med detta uppdrag. Teknik och möten löser inte problemen, men de är viktiga delmängder.

Det är förenklat vad vi vill göra, hur det konkret kommer att gå till får jag återkomma till – nu börjar jobbet.

Pressinfo: Pettersson ska innovera tidningsvärlden

Share Button

[ Nedanstående artikel är en pressrelease från Resultatfabriken Consulting ]

Resultatfabriken Consultings Markus Pettersson har fått ett prestigeuppdrag av World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). Hans uppgift blir att ta fram en plattform för att accelerera innovationstakten för världens nyhetsmedier.

Under det senaste året har Markus Pettersson deltagit i den kommitté som tagit fram konceptet för WAN-IFRA:s nya verksamhet Media Innovation Hub. Initiativet till projektet kommer från VD:n Vincent Peyrègne och drivs av projektledaren Stephen Fozard. Målet är att medlemsorganisationernas förmåga att innovera ska utvecklas i nära samarbete med såväl forskningsinstitut som entreprenörer.
– Vårt mål är att främja långsiktig tillväxt bland nyhetsmedierna. Vi tror att en väg för att uppnå det är att bättre nyttja den potential som finns att innovera genom samarbeten med det växande ekosystemet av nya teknikleverantörer och innovationscentrum världen över, säger Vincent Peyrègne, VD för WAN-IFRA.

Pettersson får en nyckelroll i det fortsatta arbetet, där han ansvarar för att skapa ett koncept där människor och idéer som är relevanta för nyhetsindustrins
– Traditionella medier en förmåga att antingen avfärda extern kompetens och göra saker själva, eller att köpa upp nystartade bolag och tro att det kommer lösa problemen. Båda vägarna har visat sig vara oerhört svårframkomliga. Vårt mål är att skapa en grund som gör att mediehusen blir bättre på att integrera och nyttja idéer och kompetens från start-ups, universitet, institut och andra externa krafter.

Pettersson har tidigare arbetat för Göteborgs-Posten och Stampen Media Group, där han anlitat svenska start-ups som bland annat Kundo (Björn Lilja och Emil Stenström), Tunaspot (Alex Esser), Sociala nyheter (Ted Valentin).

– Första gången jag träffade Vincent var under en konferens i Frankfurt, där jag och Alex Esser pratade om just värdet av att samarbeta med start-ups för att tillföra både ny kompetens och energi till medievärlden. Det visade sig att vi hade liknande tankar och på den vägen är det.

Den nya plattformen ska hjälpa mediebolag att identifiera och träffa start-ups som kan lösa deras problem på kort och lång sikt, medan entreprenörer ska kunna hitta allt från kompetenser som kan hjälpa dem att genomföra deras idéer till kapital att finansiera uppstarten och potentiella kunder. Tanken är att mötesplatsen ska vara digital, men också växelverka med fysiska mötesplatser såsom hackathons, inkubatorer och konferenser.

Rädslan är vårt största hot

Share Button
By: Esparta Palma

För att fostra en innovativ miljö krävs en del grundförutsättningar – exempelvis högt i tak, en beredskap att slakta älsklingar och heliga kor, samt framför allt förmågan att gå utanför trygghetszonerna. Som det ser ut just nu så ser jag inte att de förutsättningarna finns på många håll inom svenska medier, det gör mig orolig inför framtiden.

Att det är högt i tak i svenska medier behöver vi väl i de flesta fall inte tvivla på – det ligger i sakens natur att folk i journalistikdrivna verksamheter vågar tycka och tänka högt. Men i de två andra fallen ser jag fortsatt stora hinder.

Vi har oerhört svårt att döda våra älsklingar, och går på ständig jakt efter både hängslen och livremmar innan vi verkligen satsar på koncept som vi tror kanske på något sätt kan kannibalisera på det vi redan gör. En rädsla som förstår har att göra både med våra ibland uråldriga KPI:er, men också ren och skär oro över likviditeten. Det vore konstigt om den senare inte påverkade oss så mycket som den gör, men det måste också balanseras mot att vi även långsiktigt vill överleva i någon form.

Mest av allt oroar mig dock vår oförmåga att gå utanför våra trygghetszoner. Det är en nödvändighet att ta det steget för att utvecklas, vare sig vi ser det ur perspektivet person eller organisation. En person som vet vad det betyder att bli och vara en vinnare är Michael Jordan – han är den som kanske sagt det bäst av alla:

“Jag har missat mer än 9000 skott under min karriär. Jag har förlorat nästan 300 matcher. 26 gånger har jag blivit anförtrodd att ta det matchvinnande skottet och missat. Jag har misslyckats om och om igen i mitt liv. Och det är därför jag lyckats.”

Om du inte vågar misslyckas så kommer du aldrig att lyckas. Om du inte vågar testa att göra det där som känns jobbigt så kommer du aldrig att utvecklas. Om du inte vågar ta klivet ut från din trygghetszon så kommer den zonen aldrig att växa.

Att bara dividera och besluta om stora frågor som betalväggar och annonslösningar kommer inte att ta oss in i framtiden, för på vägen dit måste var och en av oss ta miljoner små steg för att utveckla våra färdigheter som journalister, publicister, grafiker, marknadsförare, säljare och affärsutvecklare. Tyvärr ser jag inte att vi tar nog många av dessa steg, vi har för lätt att nöja oss inom trygghetszonen när världen är osäker nog – ett moment 22 som kan bli många mediers död.

Varför inte avsluta med ett citat till av Jordan:

“Jag har alltid trott att om du arbetar hårt så kommer resultaten. Jag gör inte saker halvhjärtat. För jag vet att om jag gör det så kan jag förvänta mig halvhjärtade resultat.”

Hur många av de lösningar som lanserats av svenska mediehus då och nu är halvhjärtade – hur ofta nöjer vi oss med kompromisser i stället för att kräva mer av oss själva och vår omvärld? Liksom många andra branscher skulle vi inom medierna kunna lära oss mycket genom att studera idrottens prestationspsykologi.