Digital strategi i Piteå

Sveriges bästa utbildning i digital strategi?

Share Button

För snart ett år sedan började jag jobba med yh-utbildningen Digital strateg på Piteå kommun. Nu inleds förberedelserna för omgång två. Min personliga målbild är enkel: vi ska bygga Sveriges vassaste utbildning i digital strategi.

Det har varit stundtals fantastiskt och stundtals omöjligt att balansera bolaget Eljester med uppdraget att driva en yh-utbildning med allt vad det innebär. Att hålla enskilda föreläsningar och kurser är en sak. Att hålla lektioner över tid, boka gästföreläsare, betygsätta, coacha studerande, ordna praktikplatser och allt annat som ingår i utbildaryrket är något helt annat.

Den största skillnaden ligger i både ansvaret för varje enskild individs framtid och den digitala utvecklingen i regionen. Därför är det en självklarhet för mig att jag personligen bara kan ha en målsättning: utbildningen ska vara bäst i sitt slag i Sverige. Siktar vi inte på det kommer jag helt enkelt inte att ge våra studerande de bästa möjligheter de kan få.

5 nycklar till Sveriges bästa utbildning

Vad behöver då Sveriges bästa utbildning i digital strategi fokusera på? Jag ser fem viktiga områden, utöver det givna som att ha en bra struktur och innehåll som svarar upp mot de behov som finns både i näringslivet och offentlig sektor:

  1. Gästföreläsarna måste hålla hög kvalitet på fackkunskapen och förmågan att förmedla den. Gapiga inspiratörer med noll substans och rell erfarenhet gör sig icke besvär.
  2. Totalt jämställdhet i alla delar av utbildningen. Alla studerande ska beredas lika möjligheter att lyckas. Det innebär bland annat att könsfördelningen behöver vara jämn bland föreläsarna för att samtliga studerande ska få energi från relevanta förebilder.
  3. Vi behöver arbeta mycket med hur branschen, näringslivet och offentlig sektor fungerar. Digital kunskap är värdelös om man inte vet hur den faktiskt kan implementeras i verkligheten.
  4. Möjlighet för de studerande att bygga starka nätverk – med potentiella arbetsgivare, samt digitala hjärnor som de kan lära sig mer av under och efter utbildningen.
  5. En positiv och väl fungerande grupp av studerande. Vi behöver bygga en grupp som stödjer varandra både under och efter studierna.

Med det som grund ska vi visa att den här typen av utbildningar kan genomföras med högsta kvalitet även på landsorten. Har vi inte den målbilden kommer vi inte alltid att ge det lilla extra för att lyckas. Och det krävs av oss eftersom vi idag varken har varumärket eller den geografiska närheten till många av toppföreläsarna, som exempelvis Hyper Island och Berghs har. Vi måste helt enkelt jobba hårdare än många andra för att både komma upp i motsvarande och ibland högre nivå.

Bra digitala utbildningar måste vara tillgängliga för fler

För mig handlar det i slutändan även om tillgänglighet – att minimera påverkan som geografi och ekonomi har både på individen och regionens möjlighet till utveckling. Här finns en av våra stora möjligheter. Gör vi rätt saker kommer våra studerande att kunna påverka hela regionens utveckling på ett mer konkret sätt än på andra platser.

I Stockholm, Göteborg och Malmö finns det exempelvis gott om digital kompetens; dit flyttar många efter studierna och där finns några av de främsta digitala utbildningarna. Det gör å ena sidan att storstädernas företag just nu i allmänhet ligger mer i framkant än vi. Men, det innebär också att det är mycket svårare att som person och organisation bryta igenom och sticka ut.

Ju hårdare konkurrensen är om uppdragen och uppmärksamheten, desto mer dominerande blir hierarkin. Du har din plats i hackordningen och den håller du dig till. Både individer och företag slåss med hundra- och ibland tusentals konkurrenter om att synas och påverka. Det gör inte bara att det är svårare att sticka ut, utan också att dörrarna till de faktiska beslutsfattarna inte är lika öppna som de är här.

Kommunalrådet bara en dörrknackning bort

I norra Sverige är kommunalrådet och näringslivschefen å andra sidan bara en dörrknackning bort. Och i näringslivet sitter kommunikationsbyråernas och IT-bolagens ägare bara och väntar på att du ska visa framfötterna. I en mindre region är det dessutom enklare att sticka ut när du gör bra grejer – du behöver inte vänta och hoppas på nästa års guldägg.

Den allmänna digitala kompetensen och viljan att nyttja tekniken är också relativt hög här, även om det inom områden som digital kommunikation råder brist på spetskompetens. Det är svårt att säga vad det beror på, men två anledningar är sannolikt Luleå tekniska universitets verksamhet runt om i länet och de avstånd vi är betingade med. Vi måste helt enkelt hitta digitala lösningar för att lösa våra geografiska utmaningar.

Men visst – det finns betongrövar även här. Faktum är dock att den digitala utvecklingen just nu drivs på av bolag som bland annat Fönsterexperterna och Lundqvists trävaru. Vi ser med andra ord tydliga rörelser framåt i mer traditionella och annars mer trögutvecklade branscher.

Den grunda hierarkin i kombination med viljan och kunnandet gör att det är roligt att jobba i Norrbotten och Västerbotten. Som utbildare ger det mig möjligheten att utbilda en generation med digitala strateger som är specialister, men också kan navigera i och skapa påverkan i näringslivet och offentliga organisationer.

Fokus på ständigt lärande – även efter utbildningen

Här tycker jag vi skiljer oss från de flesta konkurrerande utbildningar jag stött på. Vi ger inte bara våra studerande verktyg för att lyckas med ett specialistjobb direkt efter utbildningen. Sådana kunskaper är relativt lättköpta. Det vore fel av oss att lägga alla pengar på att lära ut något som ett YouTube-klipp gör lika bra.

Från oss får du i stället kunskaper som håller på sikt och hjälper dig att utvecklas. Vi hjälper dig att komma till insikter som för många andra kräver flera års arbetserfarenhet. Exempel på det är:

  • Kunskaper om hur organisationer, människor och varumärken fungerar.
  • Verktyg för att förstå trender och förutse hur de påverkar både människorna och företagen.
  • Förståelse för hur målgrupper agerar och förändras.
  • Insikter om hur den digitala utvecklingen sett ut historiskt, samt hur den ser ut just nu och framåt.
  • Verktyg för att analysera och utveckla verksamheter.

Utöver det ger vi självklart våra studerande möjlighet att själv specialisera sig inom det område de vill jobba med.

Efter yh-utbildningen Digital strateg kommer du att kunna jobba som exempelvis sökoptimerare, digitala kommunikatör och verksamhetsutvecklare – men också med digital strategi generellt. Vi kommer också att hjälpa dig att bygga grunden för att ta klivet upp till chefstjänster inom innovation, digital utveckling och kommunikation.

Läs mer om utbildningen på pitea.se/digitalstrateg – och sök gärna. Vi tar givetvis emot studerande från hela landet.